ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาวัดบรบือสราราม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับนายบุญเลิศ คงกอง ผู้สูงอายุวัย ๗๓ ปี ผู้ป่วยติดเตียงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ​ณ ชุมชนคลองเปรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ดำเนินการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อยอด โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในพื้นที่ ม.๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และน้ำดื่ม ให้กับนายสุรชัย จันทร์ศรี อายุ ๕๗ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนประชากร ๔ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วย COVID-19 Community Isolation ซีพี-รามคำแหง-นพรัตน์ราชธานี ณ ห้องพิธีอาคารพิริยราม และอาคารโรงยิมเนเซียม ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และข้าราชการตำรวจ สน.ดอนเมือง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วัดสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >