ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตบางกอกน้อย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและน้ำดื่ม ให้กับนางสกุลทิพย์ ภักดีแห่งน้อย ผู้ป่วยติดเตียง ณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๕ แยก ๖ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ หอประชุมดอนเขารัก ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ยางยืดออกกำลังกาย พร้อมแนะนำวิธีการใช้ ให้กับนางวิลัย รุ่งเจริญ ผู้สูงอายุวัย ๗๙ ปี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ​ณ ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ผู้นำชุมชน ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและเช็ดเครื่องออกกำลังกายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ​ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ลานออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชุมชนวัดฉาง ต.บางปรอก จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลโควิด-19 ​ณ ห้องประชุม สนง.กศน.เมือง จังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทและหน้าที่จิตอาสา ให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ​ณ ห้องประชุมสันติราษฎร์ สถานีตำรวจภูธรลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ ชุมชนเทวสุนทร แขวงบางตลาด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารยิมเนเซียม (สะพานหิน) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้ จัดกิจกรรมสื่อสาร ๒ ทางกับหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ​ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสา ณ ศาลาวัดพยัคฆภูมิวราราม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >