ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท ทีซีวีซี เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันประกอบเตียงสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ​ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอดอนพุด​ ร่วมกับวัดดอนทอง และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ​ณ วัดดอนทอง ม.๘ ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ ๓ ​เพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ภาค ๑ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ข้าราชการตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาคร (หลังเก่า) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

กำลังพลจิตอาสา มทบ.๑๒ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เจ้าหน้าที่ อสม. นำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชน ผู้ยากไร้ สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชน ม.๑๔ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ​ณ ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร