ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุราษฎร์ธานี จิตอาสา ๙๐๔ ทุกภาคส่วนในพื้นที ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดินแดง ​นำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พื้นที่ชุมชนซอยกุนนที เขตดินแดง กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตจตุจักร ​นำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนป่ากล้วย เขตจตุจักร กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหาร ​ณ ชุมชนมัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าท็อปส์ พลาซ่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

จิตอาสา ๙๐๔ เทศบาลนครปากเกร็ด และ อบต.เกาะเกร็ด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​ในเขตพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.