ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตลาดพร้าว ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ภายในชุมชนพื้นที่เขต เพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ​จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตวังทองหลาง ​นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนรามคำแหง ๕๓ ซอย ๒ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ สนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกข้าราชการ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้สนับสนุน และนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม อ.แกลง และ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนายหยุด ม่วงแก้ว อายุ ๘๓ ปี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ชุมชนเทศสัมพันธ์ ถนนสายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนางจรูญ รักแหยม อายุ ๘๔ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ​ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ถ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ศอ.จอส.พระราชทาน และส่วนราชการต่าง ๆ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และชุดห่วงใยใส่ใจต้านภัยโควิด-19 ​ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันขัดล้างทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ​และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >