ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหาร ณ ชุมชนมัสยิดดารุสลาม (ศูนย์พักคอย) กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม ส่งมอบให้กับผู้แทนชุมชน ๔ ชุมชนโดยรอบ ณ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ศอ.จอส.พระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถานที่บริการฉีดวัคซีน อาคารศรีนิบง จ.ยะลา

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​​ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบ อาหารปรุงสุก ​ณ ชุมชนซาอาดะห์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ​ให้กับผู้สูงอายุพิการทางการมองเห็น ณ ม.๒ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ มอบอาหารปรุงสุก ผลไม้ น้ำดื่ม และถุงยังชีพ ให้กับผู้แทนชุมชนเขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดินแดง ร่วมรับมอบอาหารพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนนาทองแยก ๑ - ๖ เขตดินแดง กทม.