ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านญวน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๗/๑ แยก ๖ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการนำอาหารไปมอบให้ประชาชน ​ในพื้นที่ชุมชนชายคลองเสนานิคม ๒ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา และวัดห้วยปลากั้ง นำสับปะรดภูแลซึ่งได้ช่วยเหลือรับซื้อจากเกษตรกร มอบให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองขาว และ ต.ทุ่งทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมสถานที่ ประกอบเตียงกระดาษ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ​เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ จ.นนทบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกประชาชน​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับพระภิกษุสามเณร และผู้นำชุมชน ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน และผู้กักตัวในพื้นที่โดยรอบวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ศอญ.จอส.พระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ปฏิบัติภารกิจมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี