ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ ม.๖ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารปรุงสุก ณ ชุมชนริมทางรถไฟราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกนอกสถานที่ ​ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จิตอาสา ๙๐๔ ส่วนราชการต่างๆ และผู้นำชุมชน ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ​ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่กักตัวครบ ๑๔ วันตามมาตรการควบคุมโรค ในพื้นที่ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ๘๐ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔ จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับโรงพยาบาลพรหมคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อสม. ​ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบอาหารกล่อง ตามโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วัดยางใหญ่ ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา