ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ สาธารณสุขอำเภอไพรบึง โรงพยาบาลไพรบึง ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เฉลิมพระเกียรติ กาชาดจังหวัดสระบุรี จิตอาสา ๙๐๔ ประชาชนจิตอาสา ​ทำกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ณ ม.๔ ม.๑๑ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน .ธัญบุรี ผู้นำชุมชน สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอธัญบุรี ที่ ๓ อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ​ร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรววิสัย จ.ร้อยเอ็ด

จิตอาสา ๙๐๔ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบอัคคีภัย เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ​จำนวน ๒ ครอบครัว ณ ม.๑ ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภออินทร์บุรี ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดคลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๙ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุราษฎร์ธานี จิตอาสา ๙๐๔ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ​ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แนะนำการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตบางรัก ร่วมปันสุขให้กับประชาชน โดยเติมอาหารและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ​ในตู้ปันสุข ณ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >