ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารยิมเนเซียม (สะพานหิน) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้ จัดกิจกรรมสื่อสาร ๒ ทางกับหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ​ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสา ณ ศาลาวัดพยัคฆภูมิวราราม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สำนักงานเขตลาดพร้าว ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ภายในชุมชนพื้นที่เขต เพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ​จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตวังทองหลาง ​นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนรามคำแหง ๕๓ ซอย ๒ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ สนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกข้าราชการ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้สนับสนุน และนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ​เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม อ.แกลง และ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนายหยุด ม่วงแก้ว อายุ ๘๓ ปี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ชุมชนเทศสัมพันธ์ ถนนสายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนางจรูญ รักแหยม อายุ ๘๔ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ​ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ถ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >