ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก จัดลำดับ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ​ณ โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ บุคลากรทางการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ​ร่วมปรับแต่งภูมิทัศน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช เศษขยะ ณ วัดพระธาตุเจดีย์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

จนท.ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน ​ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ม.๔ ต.หลักหก จ.ปทุมธานี

จนท.โครงการพัฒนาตำบล อาสาสมัครสภากาชาดไทย จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ณ จุดฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๓ ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับนายวรรธนะ คำอินทร์ ผู้พิการไม่มีแขน ณ ม.๓ บ.ดงกวาง ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุภูขวาง จ.พะเยา

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ ๓ ​ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร