ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.จอส.พระราชทาน โดยกำลังพลจิตอาสา พล.ม.๒ รอ. สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)

กำลังพลจิตอาสา ศบภ.มทบ.๒๒ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนและฉางข้าว ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ บ.เดือยไก่ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน กรมการทหารช่าง บริเวณหน้าค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูบริเวณสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณแยกเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

กำลังพลหน่วย ป.๖ พัน.๑๖ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ณ ม.๗ บ.ประปุน ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

นายอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพระพุทธบาทที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจบริการประชาชนในเขตพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน ชรบ. อสม. และประชาชน ร่วมกันตั้งด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ ณ บ้านโป่งน้ำร้อน ม.๒ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดเทศกาล​สงกรานต์ ณ บริเวณจุดตรวจร่วมบ้านนางโอ​ ถนนสาย​ ๔๑๘​ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

จิตอาสา ๙๐๔ ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๗ บ้านหนองเบ็ญ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >