ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

จิตอาสา ๙o๔ ร่วมจัดรายการวิทยุ จิตอาสาสัมพันธ์ เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 ในสถานศึกษา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพระอุโบสถวัดโพธิ์ทอง ม.๔ บ้านโพธิ์ทอง ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

จิตอาสาพระราชทาน ร่วม “ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ” ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับข้าราชการตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ทำกิจกรรมบำบัดให้กับผู้สูงอายุที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ณ ม.๔ บ.โพธ์ทอง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

เทศบาลตำบลหนองญาติ พร้อมด้วย จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลจิตอาสาหน่วย มทบ.๒๑๐ ร่วมกันพัฒนาลำห้วยที่ตื้นเขิน มีผักตบชวา และเศษวัชพืชจำนวนมา ณ ม.๓ บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม