ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณลานสนามอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท เดอะแวลูพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตจตุจักร ​ดำเนินการนำอาหารไปมอบให้ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน และร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ​บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตจตุจักร ​ดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านญวน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๗/๑ แยก ๖ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร