ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ​ณ ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

กำลังพลจิตอาสา ร.๑๓ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ​ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ม.๑๑ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.๑๓ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว