ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา อ.หนองบัวแดง ร่วมโครงการ ชัยภูมิรวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ณ วัดเขตบ้านลาดใต้

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน มอบอาหารปรุงสุก ผลไม้ตามฤดูกาล ให้กับผู้ป่วย ผู้กักตัว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ​ณ ศูนย์พักคอยระดับอำเภอหนองมะโมง (โรงเรียนบ้านดอนใหญ่) อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน​ในพื้นที่ชุมชนอินทามระ ๕๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ณ วัดสะพาน (ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดโควิด) กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับอาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดตราด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดตราด ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน กำลังพล นศท.ม.อุบลราชธานี ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์และลังกระดาษสำหรับจัดทำเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จิตอาสา ๙๐๔ ส่วนราชการต่าง ๆ ลงพื้นที่เยี่ยมและรวบรวมผลไม้ที่รับซื้อจากชาวสวน ส่งมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดินแดง นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเพิ่มสิน-สมบูรณ์สุข ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๙ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ จนท.หน่วยแพทย์​ ศรภ. ดำเนินการมอบถุงยังชีพ​ อาหารฮาลาล​ พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอุลูมุดดีน ​​ซ.ราษฎร์อุทิศ​ ๑๗​ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร