ข่าวเด่น
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ เจ้าหน้าที่ฟาร์มตัวอย่างฯ กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๓ ชุดควบคุมทหารพรานที่ ๑๑ และชาวบ้านบ่อหวี ร่วมภารกิจดับไฟป่า บริเวณสันเขื่อนห้วยคอกหมู อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม ปันรัก แบ่งปัน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทำความสะอาดตามแนวรั้ว ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก ต.ห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จิตอาสา ๙๐๔ จัดกิจกรรมจิตอาสา บรรยายขยายผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ห้วง ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ (Achievements of Royal Thai Volunteer)
ถุงยังชีพพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงและพระราชินี
หนึ่งเดียวในโลก เรื่องเล่าจาก ถุงพระราชทาน