ข่าวเด่น
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
คำแนะนำจิตอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แนะนำการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตบางรัก ร่วมปันสุขให้กับประชาชน โดยเติมอาหารและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ​ในตู้ปันสุข ณ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อำนวยความสะดวก การลงทะเบียน ​จัดลำดับเข้ารับการตรวจ ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ภารกิจจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT (Covid-19 Comprehensive Response Team) ดูแลผู้ป่วย covid-19
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุด เฉลิมพระชมมพรรษามหามงคล บรมราชินี
บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ