ข่าวเด่น
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน
คำแนะนำจิตอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๕,๖๐๐ ชุด นำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
ศอ.จอส.ฯ ภาค ๒ จ.บุรีรัมย์ และพร้อมกำลังพล ฝสส.มทบ.๒๖ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
.แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.