ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบอาหารปรุงสุก ณ ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดอนเมือง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารยิมเนเซียม (สะพานหิน) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนตาลคู่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดอนเมือง ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและนำไปมอบให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​ณ ชุมชนสตรีเหล็ก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร