ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อำนวยความสะดวก การลงทะเบียน ​จัดลำดับเข้ารับการตรวจ ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ​บริเวณรอบศาลหลักเมือง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ ในการมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ศอ.จอส.จิตอาสาพระราชทาน อำเภอควนขนุน ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำ ๕ ส (Big Cleaning Day) ​ตามโครงการ อำเภอ...จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข ณ ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ​เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ฝนตก ลมกระโชกแรง พื้นที่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ศบค.มทบ.๒๑ อสม. จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บ.หนองไม้แดง หมู่ ๖ ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบและทำอาหารปรุงสุก ณ ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๗ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนนทบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ (นรข.) และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขงหรือแก้มลิง ในพื้นที่เขตสำนักสงฆ์เกาะแก้วพุทธสาวิกา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สนง.เขตลาดพร้าว กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขุดลอกคลอง และจัดเก็บขยะวัชพืช ณ บริเวณริมคลองเสือน้อย และคลองสองตอน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >