ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ณ บ้านคลองทรายใน ม.๕ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย​ ๒ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ​ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ วัดโพธิ์ไชย ม.๑ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสา ๙๐๔ และส่วนราชการ มอบสิ่งของต่าง ๆ ประกอบด้วย ​เตียงสนาม หมอน ผ้าห่ม และชุดที่นอน ณ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่เริ่มขาดแคลน ให้กับคลังเลือดของภาคบริการโลหิตที่ ๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาพระราชทาน จ.มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลกองทัพภาคที่ ๓ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ​และสำรองโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จ.ลำปาง

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >