ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดอนเมือง ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและนำไปมอบให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​ณ ชุมชนสตรีเหล็ก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหาร ณ ชุมชนมัสยิดดารุสลาม (ศูนย์พักคอย) กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม ส่งมอบให้กับผู้แทนชุมชน ๔ ชุมชนโดยรอบ ณ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ศอ.จอส.พระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถานที่บริการฉีดวัคซีน อาคารศรีนิบง จ.ยะลา

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​​ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบ อาหารปรุงสุก ​ณ ชุมชนซาอาดะห์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ​ให้กับผู้สูงอายุพิการทางการมองเห็น ณ ม.๒ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ​ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >