ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ (นรข.) และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขงหรือแก้มลิง ในพื้นที่เขตสำนักสงฆ์เกาะแก้วพุทธสาวิกา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สนง.เขตลาดพร้าว กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขุดลอกคลอง และจัดเก็บขยะวัชพืช ณ บริเวณริมคลองเสือน้อย และคลองสองตอน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สนง.เขตบางพลัด ส่งมอบกล่องอุปกรณ์ตามโครงการ “ด้วยความห่วงใย จากใจ กฟผ.” เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง ​ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองนครนายก ร่วมกับจิตอาสา นำสิ่งของพระราชทาน ​ที่ได้รับจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลนครนายก ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

จิตอาสา ๙๐๔ จัดกิจกรรมสื่อสาร ๒ ทาง กับหน่วยงานต่างๆ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ​​ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสา ณ หอประชุมโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ ๒ ​ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมจัดทำอาหารให้กับศูนย์ดูแลโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๓ และคณะทำงานตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ห้องประชุม กศน.เมืองจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตสาทร ​นำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >