ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ​ณ ชุมชนคูหาสุวรรณ ชุมชนหน้าโรงสนามบิน ชุมชนหมู่บ้านธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

จิตอาสา ๙๐๔ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑ ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อเห็ดนางฟ้าจากเกษตรกร ​ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ จากสถานการณ์โควิค-19 บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ส่วนราชการ และกำลังพลจิตอาสาหน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ แจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่พัก ในพื้นที่ ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสากองบัญชาการ กองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุก ​เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ สังกัด ร้อย ตชด.๔๑๖ ในกิจกรรมเผยแพร่ขยายผล สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ร้อย ตชด.๔๑๖ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี

กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.๒ พัน.๓ รอ. และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ​ณ ม.๒ ม.๖ (บ้านขุนศรี) และ ม.๑๐ (บ้านทับลานใน) ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ เหล่ากาชาด จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและชุดห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว ๒ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.๓๒ ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ และจิตอาสาพระราชทาน กำจัดผักตบชวา ​เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยจากการกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านกล้วยหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >