ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ​ณ หอควบคุมสัญญาณบางซื่อ และอาคารควบคุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบอาหารปรุงสุก ณ ชุมชนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตดอนเมือง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ อาคารยิมเนเซียม (สะพานหิน) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนตาลคู่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >