ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวน ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ ด้วยแอลกอฮอล์ ด้วยแอลกอฮอล์ รองรับประชาชนเข้าใช้บริการ ๑ ก.ย. นี้ ณ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับนายวินัย แซ่อึ้ง ผู้ป่วยติดเตียง ​ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อโควิด-19 ณ ม.๖ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบและทำอาหารปรุงสุก ​ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลลานกระบือ และสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

กำลังพลจิตอาสา หน่วย พล.ร.๓ และ บ. อยู่เจริญคอนกรีต (๑๙๙๖) จก. เข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุและพิการตาบอด โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ.หนองแวง ม.๑๐ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมปรุงและบรรจุอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ​ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จิตอาสา ๙๐๔ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับนางเพ็ญพรรณ ภูผาสุข ผู้สูงอายุวัย ๘๘ ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่ กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบ ทำอาหารปรุงสุก ณ ชุมชนประชาอุทิศ เขตลาดกระบัง กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย นมกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ​ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >