ข่าวประชาสัมพันธ์

ในหลวงพระราชทาน อาหารและเจลแอลกอฮอล์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บุษราคัม

ในหลวง พระราชินี ทรงติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้ รง.หมิงตี้ พระราชทานถุงยังชีพราษฎรได้รับผลกระทบ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้-สิ่งของ แก่ผู้บาดเจ็บ เหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ อาสาสมัครดับเพลิงเสียชีวิต เหตุไฟไหม้โรงงาน

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง”

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

ผู้ปิดทองหลังพระ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

< 1 2