ข่าวเด่น
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานทุนการศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ และพระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่น13 ‘ให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม’
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ นำผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำฯ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในหลวง และพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 21 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ
รูปภาพกิจกรรม
“บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทัพภาคที่ ๑ และจังหวัดต่าง ๆ
วีดิทัศน์กิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯบันทึกพระราชดำรัสเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พร้อมทรงวาดการ์ตูนประกอบวิดีทัศน์ ในโอกาสที่รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ในพื้นที่ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต
แทนความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.10 และขอบพระคุณมูลนิธิโครงการหลวง
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน สานใจไทย ผ่านพ้นภัยโควิด-19 (ตอนที่ ๓)