ข่าวประชาสัมพันธ์

รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวังคางฮูงในลำห้วยทวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดา

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

ในหลวง ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ถุงพระราชทานกำลังใจ จากน้ำพระราชหฤทัยทั้งสองพระองค์

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

< 1 2 3 4 5 6 7 >