รูปภาพกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ในทุกสภาวการณ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

“บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทัพภาคที่ ๑ และจังหวัดต่าง ๆ