รูปภาพกิจกรรม

“บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทัพภาคที่ ๑ และจังหวัดต่าง ๆ