ข่าวประชาสัมพันธ์

ในหลวง – พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 99.9 ล้านบาท แก่รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานที่ตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ

ในหลวง – พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 88,800,000.- บาท ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมทบทุนแก่วัดต่าง ๆ ที่จัดตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร ในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง ทรงรับ 2 เด็กหญิงกำพร้า เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว ๒ แสตมป์แห่งประวัติศาสตร์

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

น้ำพระราชหฤทัย ‘ในหลวง’ นำพาปวงประชาสู้ภัยโควิด-19

< 1 2 >