ข่าวเด่น

เตรียมพบแอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา รูปแบบใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสางานเฉพาะกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ศอญ.จอส. ๙๐๔ ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อํานวยการจิตอาสา จังหวัดและอําเภอ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน การดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เชิญชวนประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน

นายกฯนำทำกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' ฉีดล้างถนนทางเท้าบริเวณหน้าทำเนียบ ร่วมทาสีรั่วสะพานอรทัย

เชิญเข้าชมนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

< 1 2