ข่าวเด่น 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี เ...
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ (๒๖ ม.ค.) เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประ...
รัฐบาลแถลงความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทุกภาคส่วนร่วมมือให้พระราชพิธีสมบูรณ์สมพระเกียรติที่สุด
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวถึงความคืบหน้าของงานพระร...
สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน      ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักพระราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2562
รองนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บันทึกประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดตั้งอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก