ข่าวประชาสัมพันธ์ 

น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ”
ซึ่งเป็น 1 ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 รพ. ทั่วประเทศ
ยังความปลื้มปีติแก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
  
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่
ภาคเหนือ
•  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
•  โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
•  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
•  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
•  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•  โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
ภาคกลาง
•  โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
•  สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
•  สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
•  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ
•  โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ
•  โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออก
•  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
•  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
•  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
ภาคตะวันตก
•  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
•  โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
ภาคใต้
•  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
•  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
•  โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
จำนวนการเข้าชม 14,584 ครั้ง