วีดิทัศน์กิจกรรม

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
กรุงเทพมหานคร

พัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งชีวิตความพอเพียง ตลาดประชารัฐ บางใบไม้
สุราษฎร์ธานี

ลำน้ำกับชีวิต คลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย