ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำปราณบุรี ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจวบคีรีขันธ์

คณะทำงานฯ ขับเคลื่อน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีความพอเพียง เตรียมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณลำคลองรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี

จังหวัดสุโขทัยอบรมเชิงปฏิบัติการคืนชีวิตวิถีชุมชนริมน้ำ เที่ยวริมคลอง ท่องแม่รำพัน
สุโขทัย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เชียงใหม่

จังหวัดพะเยา จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำกับชีวิตฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
พะเยา

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด ที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์

ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมขุดลอกคูคลองสาธารณะ
ลำปาง

< 1 2 >