ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 46 อาภรณ์ภัณฑ์เรือพระที่นั่ง นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9

อาภรณ์ภัณฑ์ของเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ผ้าดาดหลังคาพระแท่นบัลลังก์กัญญาเรือขนาดกว้าง 392 เซนติเมตร ยาว 536 เซนติเมตร เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ลายทองแผ่ลวด
ท้องผ้าปักลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีกรอบ 3 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่หนึ่งปักลายหน้าอิฐคั่นด้วยลายกระจังบนพื้นสีเขียว ชั้นที่สองปักลายเกลียวออกลายสลับหัวสลับหางบนพื้นสีแดง
ชั้นที่สามปักลายลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีเขียว ผ้าหน้าจั่วเรือพระที่นั่ง สูง 81 เซนติเมตร ยาว 162 เซนติเมตร เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ลายทองแผ่ลวด ท้องผ้าปักลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง
มีกรอบ 3 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่หนึ่งปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีเขียว ชั้นที่สองปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีแดง ชั้นที่สามปักลายลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีเขียวและผ้าม่านเรือ ขนาดกว้าง 130 เซนติเมตร
ยาว 232 เซนติเมตร เป็นผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ลายทองแผ่ลวด ท้องผ้าปักลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีกรอบ 3 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ชั้นที่หนึ่งปักลายหน้าอิฐ คั่นด้วยลายกระจังบนพื้นสีเขียว
ชั้นที่สองปักลายเกลียวออกลายสลับหัวสลับหางบนพื้นสีแดง ชั้นที่สามปักลาย  ลูกฟักประจำยามก้ามปูใบเทศบนพื้นสีเขียว

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 238 ครั้ง