ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 27 รูปขบวนเรือเสด็จทางชลมารคในรัชกาลที่ 10

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ นับเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่
โดยจัดรูปขบวนเรือตามแบบโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกับปี พุทธศักราช 2525 ซึ่งเป็นการจัดขบวนเรือในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี แบ่งการจัดริ้วขบวนเป็น 5 ริ้ว 3 สาย เสมือนดั่งธงชาติไทย
ได้แก่ ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
อีกทั้งยังมีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก  และเรือตำรวจ  ในริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้า และเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้า
เรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก ส่วนริ้วสายนอก ประกอบด้วย เรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมจำนวน 52 ลำ
ซึ่งการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งประวัติศาสตร์นี้ ใช้กำลังพลทั้งหมด 2,311 นาย ประกอบด้วย กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี รวมถึงเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เส้นทางจากท่าวาสุกรี ถึงท่าราชวรดิฐ
ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกซ้อมย่อย โดยจะมีการฝึกซ้อมเสมือนจริงก่อนที่ถึงพระราชพิธี 2 ครั้ง คือในวันที่ 17 และ 21 ตุลาคม ซึ่งประชาชนสามารถร่วมชมความสง่างามของเรือพระราชพิธีได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 793 ครั้ง