ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 25 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีขึ้นแต่งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ในปี 2328 เมื่อการก่อร่างสร้างพระนคร และเครื่องเฉลิมพระราชอิสริยยศ
รวมถึงเรือขบวนแห่เสด็จพระราชดำเนินแล้วเสร็จ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งทางสถลมารค และทางชลมารค ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2394 เส้นทางพระตำหนักท่าราชวรดิฐ เคลื่อนพยุหยาตราโดยทักษิณรอบพระนครไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วยาตราเรือพระที่นั่งไปยังวัดอรุณราชวราราม แล้วเคลื่อนกลับพระตำหนักท่าราชวรดิฐ
มีเรือกิ่งศรีประภัศชัย เป็นเรือพระที่นั่งทรง และเรือกิ่งไกรสรมุข เป็นเรือพระที่นั่งรอง สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2416 เส้นทางประทักษิณรอบพระนครเข้าคลองบางลำพูถึงวัดบวรนิเวศวิหาร
แล้วยาตราเรือพระที่นั่งไปตามคูคลองรอบพระนคร ถึงวัดอรุณราชวราราม แล้วเคลื่อนกลับท่าราชวรดิฐ รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 4 ธันวาคม 2454 เส้นทางท่าราชวรดิฐ - ท่าพระฉนวนวัดอรุณราชวรามราม
ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการเสด็จพระราชดำเนินไป และทรงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังท่าราชวรดิฐต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 3 มีนาคม 2468
โดยเสด็จพระราชดำเนินเส้นทาง ท่าราชวรดิฐ – ท่าพระฉนวนวัดอรุณราชวรามราม และเรือพระที่นั่งลำทรงเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 6


ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 372 ครั้ง