ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 14 ลักษณะของเรือพระที่นั่ง

การจัดริ้วขบวนเรือมีชื่อเรือต่างๆ มากมาย เรือเหล่านี้ จะเรียกตามตำแหน่งหน้าที่ ชนิดของเรือ ชื่อเฉพาะของเรือ หรือตามผู้กำกับเรือ มีลักษณะแตกต่างกันไป ได้แก่ เรือพระที่นั่ง คือ เรือที่พระเจ้าแผ่นดินทรง หรือ เรือเตรียมสำหรับทรง มีรูปทรงต่างๆ มีทั้งเรือโขน เรือโขมดยา และเรือกิ่ง เป็นเรือไชย ที่ประดับประดา หรือสลักเขียนลายและลงรักปิดทองอย่างวิตรงดงาม หากเรือไชยลำไหน ที่พระเจ้าแผ่นดินโปรด จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเรือพระที่นั่ง การให้จังหวะฝีพายของเรือพระที่นั่งนั้นจะใช้กรับแทนการใช้ไม้กระทุ้งเส้า เรือพระที่นั่งจะมีชื่อเรียกตามหน้าที่ใช้สอย และลักษณะของเรือ มีทั้งหมด 10 ประเภท ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งต้น คือเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์  เรือพระที่นั่งทรง คือ เรือพระที่นั่งลำทรง เรือพระที่นั่งรอง คือ เรือพระที่นั่งลำที่สำรองไว้สำหรับเรือพระที่นั่งที่เกิดอุปสรรค เรือพระที่นั่งกิ่ง คือ เรือที่หัวท้ายทำเป็นกิ่งเป็นเรือที่เป็นเครื่องประดับยศ เรือพระที่นั่งศรีสักหลาด คือ เรือพระที่นั่งที่มีลวดลายสวยงามสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จทางชลมารคอย่างสามัญ เรือพระที่นั่งเอกไชย คือเรือพระที่นั่งชั้นเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งบัลลังก์ ใช้เมื่อเสด็จลงลอยพระประทีป เรือพระที่นั่งกราบ คือ เรือพระที่นั่งลำเล็กที่ใช้เสด็จพระราชดำเนินไปพร้อมๆ กับเรือพระที่นั่งศรีสำหรับเปลี่ยนลำเสด็จ เรือพระที่นั่งพลับพลา คือ เรือพระที่นั่งเปลี่ยนเครื่องทรง และเรือพระที่นั่งประเทียบ คือ เรือพระที่นั่งสำหรับเจ้านายฝ่ายใน

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 386 ครั้ง