ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 13 ประเภทของเรือพระที่นั่ง

ในการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยโบราณนั้น จะใช้เรือยาวสำหรับแห่เสด็จแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ เรือสำหรับขบวนพยุหยาตรา เช่น เรือพระที่นั่ง
โดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นต้น ตั้งบุษบก หรือ ตั้งราชคฤหจัตุรมุขและกัญญาเป็นที่ประทับกลางลำ  มีเรือเอกชัย และเรือรูปสัตว์เป็นขบวนนำ ส่วนประเภทที่ 2 เป็นเรือเสด็จทางชลมารคอย่างสามัญ
มีเรือพระที่นั่งศรี เรือพระที่นั่งกราบ มีกันยาเรือเป็นที่ประทับ กับเรือดั้ง เรือกราบแห่เสด็จ
สำหรับริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยขบวนพยุหยาตราจะมีการแห่เสด็จจัดรูปขบวนออกเป็น 5 ริ้ว โดยสายกลางเป็นริ้วเรือพระที่นั่ง เรียกว่า สายพระราชยาน
สายในซ้ายขวาเป็นริ้วเรือแห่ เรียกว่า สายคู่แห่ สายนอกซ้ายขวาเป็นริ้วเรือกัน เรียกว่า สายกัน ส่วนระเบียบขบวน จัดแบ่งเป็น 5 ตอน เริ่มจากตอนหน้าเรียกว่า ขบวนนอกหน้าประกอบด้วยทหารกองนอก
ถัดเข้าไปเรียกว่าขบวนในหน้า ได้แก่ กองทหารรักษาพระองค์ ตอนกลางเป็นขบวนเรือพระราชยาน ตอนหลังชั้นในเรียกว่า ขบวนในหลัง ได้แก่ กองทหารรักษาพระองค์ ตอนหลังชั้นนอก
เรียกว่า ขบวนหลังนอก ได้แก่ ทหารกองนอก ทั้ง 5 ตอนนี้ มีเรือประตูคั่นทุกตอน
 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 425 ครั้ง