ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 12 เรือพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 9

นับจากสมัยรัชกาลที่ 7 จนมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี พ.ศ.2475 ตลอดจนล่วงเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ยาวนานกว่า 30 ปีที่มิได้มีการถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา มาเริ่มจัดครั้งแรกในรัชสมัยคือในปี พ.ศ.2500 เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ จากนั้นในปี พ.ศ.2502 รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่ หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเรือยังโรงเก็บเรือพระราชพิธีที่คลองบางกอกน้อยที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ทั้งนี้เพื่อรักษามรดกของชาติให้อยู่คู่แผ่นดิน จนเมื่อปี พ.ศ.2525 ในคราวเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี จึงโปรดให้มีการเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ 5 เมษายน และในการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์แห่ออก เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำในที่ 13 เมษายนซึ่งตรงกับวันสงกรานต์  ในปี พ.ศ. 2537 โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ขึ้นเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยใช้ต้นแบบลำเดิมของเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นโขนเรือรูปครุฑยุดนาคจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้เพิ่มรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังครุฑ แล้วโปรดเกล้าฯให้ขนานนามเรือลำใหม่นี้ ว่า นารายณ์ทรงสุบรรณ และได้ประทับเรือพระที่นั่งลำนี้ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเมื่อปี พ.ศ.2539  
สำหรับในสมัยรัชกาลที่ 9 มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครวม 17 ครั้ง ครั้งแรกคือเสด็จไปในการฉลอง 25 พุทธศตวรรษเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2500 และทั้ง 17 ครั้งจัดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม 11 ครั้ง ส่วนอีก 2 ครั้งนับว่าเป็นขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องจากพระองค์มิได้โดยเสด็จในขบวนเรือ แต่เป็นการประกอบการแสดงขบวนเรือพระราชพิธีในการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก 2003 ในปี พ.ศ.2546 และโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีปี พ.ศ.2549  จนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 873 ครั้ง