ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 5 เรือพระราชพิธีสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัวเกาะกรุงเป็นเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำคลองชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงปรากฏการสร้างเรือรบมากมายในกรุงศรีอยุธยา
ยามบ้านเมืองสุขสงบชาวกรุงศรีอยุธยาจะหันมาเล่นเพลงเรือ แข่งเรืออย่างเอิกเกริก ที่สำคัญเมื่อในการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าแผ่นดินทั้งการแปรพระราชฐานไปยังหัวเมืองต่างๆ
หรือเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้ากฐินยังพระอารามและวัดต่างๆจะใช้เรือรบโบราณจัดเป็นขบวนเรือยิ่งใหญ่  เรียกว่า ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เรือพระที่นั่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ปรากฏหลักฐาน ว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงสร้างเรือพระที่นั่งกิ่งขึ้นกับทรงตั้งกฐินบกพยุหยาตราใหญ่เป็นครั้งแรก ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บ้านเมืองมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ มากมายทั้งทรงสร้างเมืองลพบุรีขึ้น จึงมีการเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและในบางโอกาสได้โปรดเกล้าฯ
ให้จัดขบวนเรือหลวงออกรับคณะราชทูตและแห่พระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศสจากกรุงศรีอยุธยาไปยังเมืองลพบุรี ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการเขียนริ้วขบวนเสด็จไว้ทั้งกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
และกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในหนังสือริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคัดลอกมาจากภาพเขียนฝาผนังที่วัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพเขียนจริงนั้นปัจจุบันถูกทำลายไปหมดแล้ว ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับว่าเป็นริ้วกระบวนใหญ่แสดงถึงความมั่งคั่งโอ่อ่าของราชสำนักไทย
ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ทรงแต่งตั้งทูตานุทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับเมืองพม่า มีเครื่องราชบรรณาการต่างๆ มากมายและมีเรือพระที่นั่งกิ่งลำหนึ่งด้วยจากบทพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือ
ของเจ้าฟ้าธรรธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง ทรงพระนิพนธ์ถึงเรือพระที่นั่ง และเรือต่างๆ ที่เข้าริ้วกระบวนที่มีในสมัยนั้นว่ามีขบวนแห่เสด็จเป็น 3 จำพวก คือ เรือต้นซึ่งเป็นเรือกิ่ง 4 ลำ
คือ เรือครุฑ เรือหงส์ เรือศรีสมรรถชัย และเรือไกรสรมุข ต่อมาเป็นเรือชัย มีเจ้าพนักงานคอยกระทุ้งเส้าให้สัญญาณ และเรือเหล่าแสนยากร เป็นเรือศีรษะสัตว์ หรือเรือรูปสัตว์
และกล่าวการร้องเห่เรือของฝีพายและท่วงทำนองดนตรีที่ให้จังหวะในการพาย นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ

 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 882 ครั้ง