ข่าวเด่น
ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
คำแนะนำจิตอาสา โดย กระทรวงมหาดไทย
เชิญชวนประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน
นายกฯนำทำกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' ฉีดล้างถนนทางเท้าบริเวณหน้าทำเนียบ ร่วมทาสีรั่วสะพานอรทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผบ.คปอ./ ผบ.พื้นที่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณและปล่อยแถว หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ลงทะเบียนโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เพลง วันพิเศษ (เราทำดีด้วยหัวใจ) | จิตอาสา ทำความดีทุกวัน
นายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล 26 กรกฎาคม 2561