ข่าวเด่น
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผบ.คปอ./ ผบ.พื้นที่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณและปล่อยแถว หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสากิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ลงทะเบียนโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เพลง วันพิเศษ (เราทำดีด้วยหัวใจ) | จิตอาสา ทำความดีทุกวัน
นายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล 26 กรกฎาคม 2561