ข่าวเด่น
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสางานเฉพาะกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเข็มที่ระลึกและเหรียญแพรแถบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ที่ร่วมร้อง “เพลงจิตอาสา”
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านเกิดเหตุบ้านเรือนราษฎรประสบเหตุวาตภัย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องที่ผ่านมา ทำให้ดินชุ่มน้ำสไลด์ลงมาทับบริเวณพื้นที่ข้างหลังบ้านราษฎรในพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงชมเชย และพระราชทานสิ่งของ มอบแก่ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ผู้มีจิตอาสา ตักดินโคลนที่ปิดทางออก จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำฝนชะดินโคลนลงมาปิดถนนทาง
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง
.แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.