คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

การจารึกพระสุพรรณบัฏ จารึกดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

การจารึกพระสุพรรณบัฏ จารึกดวงพระชนมพรรษา
และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระชนมพรรษา และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ต้องกระทำตามฤกษ์
ในตอนเย็นหรือค่ำก่อนถึงวันพระฤกษ์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ และโหรหลวงสวดบูชาเทวดาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
รุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว พระราชวงศ์ ที่ทรงเป็นประธานทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทรงศีล ผู้ที่จะจารึกและแกะพระราชลัญจกรนุ่งขาวสวมเสื้อขาวและมีผ้าขาวเฉวียงบ่า
รับศีล เวลาใกล้พระฤกษ์ประธานทรงจุดเทียนเงินเทียนทอง ผู้ที่จะจารึกและช่างนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร บ่ายหน้าไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วคล้องสายสิญจน์ หันหน้าสู่มงคลทิศ [มง-คน-ทิด] ครั้นได้พระฤกษ์โหรหลวงลั่นฆ้องชัยให้สัญญาณ ลงมือจารึกและแกะพระราชลัญจกร
พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา [ไช-ยะ-มง-คน-คา-ถา] พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ขณะจารึกและแกะพระราชลัญจกร
เมื่อเสร็จแล้วพราหมณ์หลั่งน้ำสังข์และเจิมทั้งแผ่นพระสุพรรณบัฏ ดวงพระชนมพรรษา และพระราชลัญจกร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 2,275 ครั้ง