คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

น้ำที่ควรใช้เป็นน้ำพระมุรธาภิเษก

น้ำที่ควรใช้เป็นน้ำพระมุรธาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในแถลงเรื่องขอมดำดินว่า
“ตามคัมภีร์พิธีไสยศาสตร์...น้ำที่ควรใช้เป็นน้ำมุรธาภิเษกนั้น ต้องนำมาจากห้วงน้ำล้วนแต่ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
น้ำในที่มีสวัสดิมงคล [สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน] แห่งใด ๆ ในแว่นแคว้นพระราชอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น
ก็ต้องนำมาถวายเป็นน้ำสรงมุรธาภิเษกด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกำหนดบังคับไว้ให้หัวเมืองซึ่งเป็น
ข้าขัณฑสีมา [ขัน-ทะ-สี-มา] ส่งน้ำอันมีสวัสดิมงคล [สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน] มาถวายสำหรับสรงมุรธาภิเษกเป็นสำคัญ ในความยินยอมเป็นข้าขอบขัณฑสีมาด้วย”
ในเมื่อน้ำที่ใช้เป็นน้ำพระมุรธาภิเษกควรเป็นน้ำอันมีสวัสดิมงคล [สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน] จากแหล่งต่าง ๆ ในพระราชอาณาจักร ตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นต้นมา
น้ำพระมุรธาภิเษกจึงมิได้ใช้เพียงน้ำเบญจสุทธคงคา [เบน-จะ-สุด-ทะ-คง-คา] น้ำในสระทั้ง ๔ ที่เมืองสุพรรณบุรี และน้ำปัญจมหานทีในชมพูทวีป
แต่ได้ใช้น้ำอันมีสวัสดิมงคล [สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน] จากทั่วพระราชอาณาจักรด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 606 ครั้ง