คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

มุรธาภิเษก

มุรธาภิเษก

มุรธาภิเษก ประกอบด้วยคำว่า มุรธ [มู-ระ-ทะ] ซึ่งหมายถึงหัวหรือยอด กับคำว่า อภิเษก
มุรธาภิเษก
จึงใช้หมายถึงการรดน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เหนือศีรษะ และหมายถึงน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนตร์ [เทบ-พะ-มน]
สำหรับถวายพระมหากษัตริย์เพื่อสรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น ๆ
ตามหนังสือประเพณีวังและเจ้า ของ หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล [เท-วา-ทิ-ราด  ปอ  มา-ลา-กุน] เมื่อจะทำน้ำพระมุรธาภิเษก
เจ้าพนักงานตั้งพระพุทธรูปเป็นประธานพร้อมด้วยโต๊ะหมู่เป็นแท่นที่บูชาและตั้งภาชนะสำหรับใส่น้ำพระมุรธาภิเษกมีพานแว่นฟ้ารองรับ
ภาชนะดังกล่าวเรียกว่า พระครอบมุรธาภิเษก ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ด้านนอกหุ้มทองลงยา
พระครูปริตรไทย [พฺระ-คฺรู-ปะ-ริด-ไท] ๔ รูป และพระครูปริตรมอญ [พฺระ-คฺรู-ปะ-ริด-มอน] ๔ รูป เป็นผู้สวดพระปริตร [พฺระ-ปะ-ริด]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 2,571 ครั้ง