คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบวรเศวตฉัตร

พระบวรเศวตฉัตร

พระบวรเศวตฉัตร เป็นฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่ลวด ๓ ชั้น ชั้นล่างสุดห้อยอุบะดอกจำปาทอง ลักษณะของฉัตรมีรูปแบบเช่นเดียวกับฉัตร ๙ ชั้น
หรือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด] กางกั้นเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] ซึ่งเป็นพระแท่น ๘ เหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อ
อยู่ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๙ เมื่อสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว ทรงเครื่องบรมขัตติยราช-ภูษิตาภรณ์ [เคฺรื่อง-บอ-รม-มะ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-พู-สิ-ตา-พอน]
ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตรทรงรับน้ำเทพมนตร์จากพราหมณ์และน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาจนครบทั้ง ๘ ทิศ
แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เพื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ [เคฺรื่อง-สิ-หฺริ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 321 ครั้ง