ข้อปฏิบัติ 

การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม

การให้บริการอาหาร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคม องค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงประกอบอาหาร และบริการอาหารสำหรับประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ
กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ประมาณ 160,000 คน ตามที่ กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดไว้ จำนวน 6 จุด ซึ่งเป็นจุดส่งคนลง ได้แก่
วัดเทพศิรินทราวาส , บ้านมนังคศิลา , สนามม้านางเลิ้ง , บริเวณเชิงสะพานพุทธ , บ้านพิษณุโลก และใต้สะพานพระรามแปด ฝั่งเขตบางพลัด
และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระทรวงต่าง ๆ อีก 19 กระทรวง ร่วมให้การสนับสนุนอาหารว่างสำหรับประชาชน กระทรวงละ 3,000 กล่อง รวม 57,000 กล่อง

การให้บริการน้ำดื่ม กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมแทงค์น้ำบริการน้ำดื่ม จำนวน 80 แทงค์ รวมถึงมีน้ำขวดกว่า 350,000 ขวด ทั้งในจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด
และกระจายตามโซนต่าง ๆ นอกจากนี้ การประปานครหลวงได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
และสนับสนุนกระบอกน้ำหรือแก้วน้ำสำหรับเติมน้ำได้ จำนวน 300,000 ใบ รวมทั้งจัดรถบริการน้ำดื่มแบบเติม จำนวน 8 คัน ตลอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
 
จำนวนการเข้าชม 1,800 ครั้ง