หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

มาลัยนวมคอและอุบะไทยระย้าทรงเครื่อง สำหรับคล้องเรือพระที่นั่งทั้ง ๔ ลำ

มาลัยนวมคอและอุบะไทยระย้าทรงเครื่อง สำหรับคล้องเรือพระที่นั่งทั้ง ๔ ลำ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีจำนวน ๔ พวง ดังนี้
 
๑. มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สีขาวเหลือบทอง
 
 
๒. มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ สีขาวเหลืองทอง
 
 
๓. มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สีขาวเหลือบเขียว
 
 
๔. มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สีขาวเหลือบชมพู
 
 
โดยส่วนที่เป็นตัวมาลัยนวมคอคล้องโขนเรือ ด้านในเป็นผ้าตาดสีทอง สีเขียว สีชมพู เย็บบุเป็นแกนในแล้วคลุมด้วยดอกรักเทียมเป็นการร้อยตาข่ายลายสี่ก้านสี่ดอก อุบะไทยระย้าทรงเครื่อง
เป็นเครื่องแขวนไทยรูปโครงดาวที่มุมทั้ง ๖ มุม มีวงกลมซ้อนด้านใน ๒ วง เป็นสายลดหลั่นกัน ประกอบด้วยตาข่ายหน้าช้าง มีพวงดอกไม้รูปทรงกลมพวงเล็กทั้งหมด ๖ พวง
ปลายอุบะทำจากผ้าเป็นดอกกุหลาบสีแดง ดอกทัดหูกลมสีแดง ๖ ดอกและสีเหลือง ๖ ดอก ความสูงของอุบะอยู่ที่ ๒๘ นิ้ว
 
โดยการคล้องมาลัยนวมคอนั้น สามารถปรับเลื่อนระดับได้ตามความเหมาะสม โดยที่ตัวอุบะจะไม่เรี่ยไปกับระดับผิวน้ำ ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคณะอาจารย์และนักเรียนจากภาควิชาคหกรรม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
ในอดีต มาลัยสำหรับคล้องคอเรือพระที่นั่งใช้มาลัยดอกไม้สดยังไม่ใช้มาลัยนวมคอห้อยอุบะในแบบปัจจุบัน โดยปี ๒๕๐๒ เป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้ทำมาลัยนวมคอและอุบะไทยระย้าทรงเครื่องให้แก่เรือพระที่นั่งทั้ง ๓ ลำ ได้แก่
 
๑. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
๒. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
๓. เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
 
จุดเริ่มต้นของการทำมาลัยนวมคอมาจาก นาวาโทสวัสดิ์ พูลสุข ผู้บังคับกองเรือเล็กในขณะนั้น ได้ติดต่อทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังผ่านทางอาจารย์ปราณี พูลสุข บุตรสาวของท่าน
ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและเป็นอาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังในขณะนั้น ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ดร.ปราณี ศิริจันทพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เหตุผลที่เลือกให้ทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นผู้ทำมาลัยนวมคอและอุบะนั้น ด้วยเห็นว่าทางโรงเรียนมีชื่อเสียงในงานฝีมือด้านดอกไม้ใบตอง สามารถทำได้อย่างประณีตสวยงาม และชนะการประกวดอยู่เสมอนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Facebook : เรือพระราชพิธี

 

จำนวนการเข้าชม 1,195 ครั้ง