ข่าวเด่น

ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณว นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานตัดสินการประกวด ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ’

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ​ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

< 1 2 >