การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ภาพประวัติศาสตร์พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง และการเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

จำนวนการเข้าชม 1,031 ครั้ง