การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในจังหวัดชลบุรี

 เป็นแหล่งน้ำที่จังหวัดเคยใช้ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530 ,พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542 ,  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

 

 

 

 สระน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชลบุรี

"สระเจ้าคุณเฒ่า" อยู่ในบริเวณวัดเขาบางทราย อําเภอเมืองชลบุรี เป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจนเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน / โดยสระน้ำนี้ เคยนําน้ำไปใช้ทําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเมื่อพลีกรรมตักน้ำจาก "สระเจ้าคุณเฒ่า" แล้ว จะนําไปทําน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย

 

จำนวนการเข้าชม 2,299 ครั้ง