การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในจังหวัดอุดรธานี

 

เป็นแหล่งน้ำที่จังหวัดเคยใช้ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530
และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

จำนวนการเข้าชม 730 ครั้ง