การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในจังหวัดศรีสะเกษ

 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ตั้งอยู่ภายในวัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย ซึ่งเคยเป็นอโรคยาศาลา หรือโรงพยาบาลในอดีต
โดยบ่อศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 15 เมตร กรุขอบโดยรอบตลอดจนพื้นที่สระด้วยศิลาแลง
ที่ผ่านมามีการนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่มา : http://thainews.prd.go.th

จำนวนการเข้าชม 1,507 ครั้ง