คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือศีรษะสัตว์ (๒)

เรือศีรษะสัตว์ (๒)

เรือศีรษะสัตว์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาปรากฏชื่อใน “คำให้การชาวกรุงเก่า” หลายลำ เช่น มงคลมหรรณพ [มง-คน-มะ-หัน-นบ] เป็นเรือศีรษะสิงห์
เรือศีรษะสัตว์ในสมัยอยุธยาถูกทำลายไปในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างเรือศีรษะสัตว์ขึ้นใหม่ ปรากฏรายชื่อเป็นคู่ ๆ คือ
          ๑. เรือศีรษะครุฑ ได้แก่ เรือครุฑเหินระเห็จ (ปัจจุบันเรียกว่า เรือครุฑเหินเห็จ) เรือครุฑเตร็จไตรจักร
          ๒. เรือศีรษะกระบี่หรือเรือพญาวานร มี ๒ คู่ ได้แก่ เรือพาลีล้างทวีป (ปัจจุบันเรียกว่า เรือพาลีรั้งทวีป) เรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือกระบี่ราญรอนราพณ์
          ๓. เรือศีรษะอสูร ได้แก่ เรืออสุรวายุภักษ์ [อะ-สุ-ระ-วา-ยุ-พัก] เรืออสุรปักษี [อะ-สุ-ระ-ปัก-สี]
          เรือศีรษะสัตว์เหล่านี้ได้มีการซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่แทนลำเดิมที่ชำรุดแล้วใช้มาจนถึงปัจจุบัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 221 ครั้ง