คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือศีรษะสัตว์ (๑)

เรือศีรษะสัตว์ (๑)

          เรือศีรษะสัตว์ หรือเรือรูปสัตว์ หรือเรือเหล่าแสนยากร นั้น ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าเป็นเรือที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
โดยใช้เรือแซเป็นแบบ แต่ให้สร้างขึ้นโดยให้มีหัวเรือกว้างสำหรับตั้งปืนใหญ่ เหตุที่เรียกว่าเรือศีรษะสัตว์
เพราะบริเวณหัวเรือเหนือช่องปืนใหญ่ขึ้นไปจัดทำเป็นรูปหัวสัตว์ ต่าง ๆ เช่น ครุฑ กระบี่ และยักษ์

ในขบวนพยุหยาตราเพชรพวงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น มีเรือศีรษะสัตว์ ๑๘ คู่ 
๒ คู่แรกอยู่ในตำแหน่งขบวนนอกหน้า ถัดมา ๑ คู่เป็นเรือประตูหน้าชั้นนอกสำหรับคั่นขบวนนอกหน้ากับ
ขบวนในหน้า ถัดมาเป็นเรือศีรษะสัตว์ที่อยู่ในขบวนในหน้า ๑๒ คู่ ตามด้วยขบวนพระราชยานซึ่งอยู่สายกลาง
และยังมีเรือศีรษะสัตว์ ๒ คู่ อยู่ในขบวนในหลังสายในซ้ายและสายในขวา
ส่วนอีก ๑ คู่เป็นเรือประตูหลังชั้นนอกคั่นขบวนในหลังกับขบวนนอกหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 237 ครั้ง