คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งศรี (๑)

เรือพระที่นั่งศรี (๑)

          เรือพระที่นั่งศรี เป็นเรือพระที่นั่งที่หัวเรือมีลวดลายสวยงาม หัวเรือไม่สูงแบบเรือพระที่นั่งกิ่ง และเรือพระที่นั่งเอกชัย
เรือพระที่นั่งศรีเป็นเรือสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเรือพระที่นั่งเวลาเสด็จพระราชดำเนินลำลองทางชลมารค
แต่เดิมในสมัยอยุธยาตอนต้นไม่ได้ใช้เข้าในขบวนเวลาเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราทางชลมารค มาใช้เข้าขบวนในสมัยอยุธยาตอนปลาย
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายถึงเรือพระที่นั่งศรีไว้ว่า
“... เรือศรีหรือสีสักหลาด เข้าใจว่าเป็นแบบเรือเขมรเพราะเคยเห็นเรือที่ราษฎรใช้กันในลำน้ำเมืองเสียมราษฎร์ [เสียม-ราด]
เป็นรูปเหมือนอย่างเรือศรีของไทยทั้งนั้น ไทยจะเอาแบบมาทำเป็นรูปเรือพระที่นั่งแต่เมื่อใดไม่ทราบ...”

เรือพระที่นั่งศรีที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารมีหลายลำ เช่น เรือพระที่นั่งบัลลังก์บุษบกพิศาล เรือพระที่นั่งพิมานเมืองอินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 301 ครั้ง